BOSÝ CHODNÍK – KNEIPPOVACÍ STEZKA Na Seidlerově nábřeží

„Nejpřirozenější a nejjednodušší otužovací prostředek jest: choditi bos.“
Prostředky otužovací jsou:

• Choditi bos
• Choditi bos v Mokré trávě
• Choditi bos po mokrém kamení
• Studená koupel na ruce a nohy
• Polévání kolenou (s poléváním zad nebo bez něho)
• Choditi bos v čerstvě napadlém sněhu Léčení vodou, Šebast. Kneipp

Přilehlé břehy (bermy) řeky Ostravice vymezené Sikorovým mostem a lávkou k Loděnici jsou v současnosti hojně využívány zvláště k činnostem rekreačně – sportovním. Jejich rozšíření o realizačně relativně nenáročný doplněk – bosý chodník (tzv. Kneippovací chodník) by mohl být vítaný doplněk těchto aktivit. Realizace záměru není v rozporu s územním plánem Ostravy, kde jsou oba břehy definovány jako „krajinná zeleň“ a využití těchto ploch pro relaxační a rekreačněsportovní zařízení je přípustné.

Zjednodušeně řečeno se jedná o ohraničené plochy vysypané různými přírodními materiály (kameny rozdílných tvarů a velikostí, kůa apod.) po kterých se chodí naboso. Mezi jednotlivými plochami se chodí po trávě s občasnou koupelí nohou. Pravidelná krátkodobá chůze prokrvuje dolní končetiny a otužuje tělo i ducha. Aktivita je vhodná pro všechny lidi bez rozdílu věku.

Výše uvedená představa je ideová a záměrně zjednosušená. Neřeší detaily typu volby ohraničení stanovišť, kvalitu zatravnění okolních ploch, podobu opěrného zábradlí u vody, velikost stanovišť, ani administrativní stránku věci. Do projektu jsme šli hlavně proto, že bychom rádi měli bosý chodník v blízkém okolí. Nábřeží Ostravice si jej zaslouží!!!