Trocha historie

Myšlenka projektu v Evropě a Americe existuje již delší dobu. Myšlenka „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko – profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli architektonické řešení problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.

 

Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti, a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech – již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické, v Jablonci nad Nisou, Kladně, Košicích, Nitře a dalších českých a slovenských městech. Více informací na www.mestskezasahy.cz a www.mestskezasahy.sk.

Proč Městské zásahy?

Principem Městských zásahů je oslovit aktivní obyvatele města – a to nejen tvůrčích profesí jako jsou architekti, designéři, umělci, streetartisti, městští inženýři apod. – prostřednictvím veřejné výzvy. Ti navrhnou řešení (stavební i nestavební) městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města.

 

Město je komplexní a složitý organismus, který se vyvíjí a mění velice pomalu. Co nás vede k tomu, abychom akci Městské zásahy pořádali v krátkém rozmezí tří let dvakrát po sobě? Ostrava se během této doby urbanisticky ani architektonicky nijak výrazně nezměnila. Ale možná se měníme my – jeho obyvatelé. Chuť a vůle po změně byla v Ostravě vždycky, ale teď tento trend roste a my doufáme, že bude dál kulminovat.

 

Velmi pravděpodobně jste zaregistrovali záměr magistrátu ve spolupráci s občany sestavit strategický plán města, fajnOVA, který pomůže Ostravě v jejím dlouhodobém směřování. Asi ještě nevíte o snaze města o vytvoření nástroje pro dočasné využívání opuštěných míst, pozemků či budov, tzv. REFILL, jehož myšlenky jste se v posledních zásazích vlastně několikrát dotkli. A asi také zatím nevíte o plánovaném vypsání nového typu grantů magistrátu na podporu právě „městských zásahů“ v roce 2017. Určitě jste však všichni zaznamenali velké množství akcí a aktivit, které se ve městě dějí a nestojí za nimi jenom magistrát, ale jsme to my sami – občané a uživatelé tohoto města, kteří je pořádají.

Věříme, že všechny tyto skutečnosti tvoří inspirující a motivující živnou půdu pro Vaše nové postřehy, nápady a podněty pro drobná či větší, dočasná či trvalá, centrální či periferní přetvoření či vylepšení konkrétních míst v Ostravě. Stavebně se město mění pomalu, ale způsob, jakým ho používáme, se mění velice rychle. Podělte se o své nápady a získejte na ně zpětnou vazbu od svých spoluobčanů. Nechte se motivovat a posunout své nápady dále, třeba až k realizaci!

Jak to funguje?

Tvůrci odevzdají své návrhy ve formátu tiskových pdf, které budou použity pro tisk plakátů o velikosti A1, ze kterých bude sestavena a instalována výstava v centru města. Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, ale i pro laickou veřejnost.

V průběhu výstavy se bude konat doprovodný program – vernisáž, autorské prezentace apod. Výsledné návrhy budou dále zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty rovněž v anglickém jazyce.

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

logo-ostrava

logo-moap