Cyklotřasa Ostrava !!!

Autoři: Hana Arletová

 

Podél řeky Odry je nově vybudovaná cyklostezka. Z důvody ochrany přírodního rázu kolem řeky bylo rozhodnuto vybudovat stěrkovou cestu. Při kvalitním provedení by vznikla přírodní trasa, výsledkem je však nepříjemný vlnitý povrch na který si lidé stěžují (např.: diskuze na webu www.ostravounakole.cz).

Dalším nepříjemným faktem je zrušení lávky směrem do Poruby, dnes cyklisté musí vyjet na silnici Rudnou, kde se po mostě dostanou na levý břeh a musí strmým svahem sjet dolů k řece. Navrhuji alespoň vytvořit most pro pěší a cyklisty místo původní uzavřené lávky.