Náměstí Dr. E. Beneše

Autoři: Ondřej Vysloužil, Markéta Vysloužilová, Iveta Janečková, Pavel Říhák, Karolína Žižková

Vizualizace návrhu: Michal Kašpárek (Pixl)

Domníváme se, že s přemístěním radnice městské části do objektu po bývalé spořitelně by mělo dojít i k zásadní přeměně prostoru před ní. Jestliže tehdy byl prostor pro bankovní ústav pouhým záhonem, tak s přesně opačnou funkcí otevřené instituce by měl být s radnicí propojen. Plocha by se měla stát vnější částí úřadu, kolbištěm života v obci. Zároveň zde cítíme výzvu, že by se s novou epochou Ostravy mohl opět kvalitativně proměnit, jako tomu bylo při výstavbě spořitelny v době společenského rozmachu ve 30.letech 20.století.

Návrh výrazně odděluje reprezentativní prostor před radnicí od okolního chodníku a významově posiluje stávající prvky drobné architektury – fontánu a nárožní hodiny. Nově umístěná zeleň ve formě vzrostlých stromů nejenže dodává příjemný stín, ale také zvýrazňuje vstup do radnice. Půdorysné rozložení a barevnost přímo odkazuje k dlážděnému „koberci“ na Masarykově náměstí a posiluje jednotný charakter veřejných prostor v centru. Střední „protkaná“ plocha náměstí je určena výhradně pro pěší, boční lem s pruhy (pomyslnými třásněmi) je určen také obsluze budov. Vybavení plochy ať už mobiliářem nebo technikou je soustředěno v pásech mezi stromy, kde nejméně omezuje přirozený pohyb chodců.