Náměstí Dr. Edvarda Beneše

Autoři: Jan Havlíček

Bereme v úvahu, že současná „parková“ část náměstí Dr. Edvarda Beneše nebude ještě nejakou dobu zastavěna. Tento stav může trvat roky, dekády, možná i věčně. Jelikož se jedná o jednu z pomyslných vstupních bran do centra města, a to dokonce tu nejfrekventovanější, neměli bychom se vzdát myšlenky na důstojné pojetí tohoto prostranství, byť na případnou přechodnou dobu. Pocit potřeby reprezentativního ztvárnění lokality navíc roste, když si uvědomíme, jak okolní zástavba v tomto bohužel selhává (dokola popořadě: ruina, ruina, casino, casino, casino, úřední aparát, taxibouda, parkoviště, mordparčík), ač leží v jendnom z těžišť města. Předmětné území svírá ulice Zámecká ze severu a Ostravica Textilia z jihu. Prostorovým těžištěm je v současnosti památník Revolučních bojů uprostřed. Funkčně slouží prostor Ostravanům jako blátivá cesta přes trávník. Do řešené oblasti zde nezahrnuji předprostor současné radnice obvodu, neboť na něj již existuje studie, navíc i v současnosti působí celistvěji. Zobrazený návrh vznikl jako ilustrační, jeho ambicí je popíchnout k hlubšímu zamyšlení nad tímto tzv. náměstím. Návrh chce demonstrovat, že is poměrně jednoduchým a nijak objevným konceptem – tj. předláždění, základní lehký mobiliář, zredukování počtu nadbytečných kandelábrů a sloupků, plus velký nápis s logem města vytvořený z cortenu – lze dosáhnout posunu a vytvořit opravdový veřejný prostor.