Park Nová Karolina

Autor: Bc. Stanislav Durda

Návrh Parku Nová Karolina je situován do nezastavěného území Nové Karoliny v Moravské Ostravě. V tomto prostoru v blízké budoucnosti vyroste II. etapa výstavby Nové Karoliny. Návrh si klade za cíl ukázat i jinou variantu využití území, a to v podobě městského parku sloužícího jak místním residentům, obyvatelům celého města, tak i turistům.

Návrh parku pracuje s bohatou průmyslovou minulostí a to v podobě reminiscencí již zaniklých staveb. Patří mezi ně budova Žofínské huti v podobě lezecké stěny, nebo bývalá železniční dráha v návrhu pojatá jako úzkokolejná dráha se šlapacími vozíky. Dominantou parku je umělá hora, z jejíhož vrcholu stoupá pára – odkaz průmyslové minulosti. Zároveň jsou v parku elementy nové – vnášející do města přírodu v podobě jezera s dřevěnými moly, které nabízí posezení s výhledem na panorama parku.