Proluka Květinová síň

Autoři: Lukáš Výtisk

Projekt „Květinová síň“ vycházející z prostoru proluky na Masarykově náměstí v Ostravě je postaven na základě interaktivní lešeňové konstrukce doplněné o netradiční moduly s multifunkčním využitím. Letní stavba dodává platformu pro společenské prezentace, propagace projektů a aktivit různých ostravských subjektů, usilujících o oživení a zkvalitnění veřejného prostoru města a jeho správy se zaměřením na zapojení a aktivizaci obyvatel města.

V posledních letech vznikla v Ostravě řada aktivit – jak na úrovni osobní iniciativy obyvatel, tak na úrovni správy města – usilující o stejnou věc. Tyto aktivity se však doposud konaly odděleně v uzavřených prostorách různých budov s omezeným okruhem obecenstva. Nastal čas tyto aktivity propojit a neomezeně je představit veřejnosti na symbolicky nejotevřenějším místě ve městě – na jeho hlavním náměstí.

Projekt přináší možnost rozšíření povědomí o participativních aktivitách na osobní úrovni mezi široký okruh obyvatel. Lešeňová konstrukce může být místem pro výstavy, sportovní aktivity, přednášky, projekce, občerstvení, komunitní zahradničení, či místem pro ateliér nebo například veřejnou vyhlídku na náměstí.

Na proluce Květinové síně tak může vzniknout aktivační projekt založený na spolupráci veřejných a soukromých subjektů. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že tento typ projektů pozvedává úroveň okolí a funguje pro obyvatele města jako velmi zajímavý prvek.