Tančírna na Náplavce

Autoři: MOVE Ostrava

Vypracoval: Petr Kiška

 

Když jsme byli na pár dní v Paříži, více než Chrám matky boží nebo Eifelova
věž nás zaujal jediný zážitek. Na náplavce se každý týden scházejí téměř
neorganizovaně lidé, kteří si přijdou zatančit francouzské lidové tance.
Profesor ze Sorbony, který se tomuto tématu věnuje, učí pohybové prvky a
podává stručnou informaci o historii tance. Muzikanti, kteří přišli jen tak,
protože je to baví, spustí na své nástroje a desítky lidí tančí, seznamují se a
baví. Rádi bychom podobnou atmosféru vytvořili i v Ostravě, kde náplavka
Druhá možnost umístění – vybudování mola
před kluby DOCK a BARRÁK
První možnost umístění – oprava stávajícího
mola naproti Loděnice
Pokud by bylo využito stávající molo, bylo by
potřeba upravit povrch tak, aby byl bezpečný.
Na stávající pouliční osvětlení by bylo možné
umístit lampy, osvětlující taneční prostor.
sice existuje a v posledních letech prošla velkým množstvím pozitivních změn,
stále ale hledá svou náplň.
Našim cílem je vytvořit jednomu z míst účel, který by následně mohli lidé
používat spontánně. Tedy organizovat v teplých měsících pravidelné tančírny,
tím dát místu účel a tento pak nechat fungovat zcela nezávisle na nás.
Využito může být stávající řešení dřevěných mol, vhodná by ale byla šířka
dřevěné podlahy10m při zachování stejné délky. Vhodné by bylo také
osvětlení. Ideálním umístěním je pak břeh řeky pod klubem Dock, kde by
mohli tanečníci využívat místních toalet a dalšího zázemí.