vernisaz
09Říj

Vernisáž

Ve čtvrtek 20. října se v Kulturním centrum Cooltour uskuteční vernisáž a prezentace sedmnácti návrhů z Městských zásahů Ostrava v roce 2016.

Poslední Městské zásahy Ostrava se konaly v roce 2013. Od té doby se Ostrava nijak výrazně urbanisticky a architektonicky nezměnila. Mění se ale její obyvatelé. Chuť a vůle po změně zde byla vždycky. Tento trend stále roste a my doufáme, že bude dál kulminovat a přinášet nejen do ostravského centra, ale i do dalších městských částí, pozitivní změny. Věříme, že i díky návrhům v projektu Městské zásahy Ostrava 2016.

Jejich prezentace proběhne ve čtvrtek 20.10. od 18:00 v Kulturním centru Cooltour. Opět se jedná o projekty, které navrhují řešení (stavební i nestavební, krátkodobého i dočasného charakteru) městských prostor, které považují jejich autoři za problematické anebo by pro ně viděli nové využití. Všichni tvůrci nepochází jen z řad architektů, designérů, umělců, streetartistů, městských inženýrů apod., jedná se o aktivní obyvatele, kteří chtějí zlepšit a inovovat prostředí města, ve kterém žijí.

Jednotlivé návrhy obsahují krom doprovodného textu i vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy a situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, ale i pro laickou veřejnost. Všechny budou představeny formou krátké prezentace samotnými autory za přítomnosti Ing. Arch. Cyrila Vltavského – vedoucího odboru Útvaru hlavního architekta a stavebního úřadu města Ostravy.

Od 21.10. pak budou všechny návrhy přesunuty do výloh budovy na Masarykově náměstí, kde dlouhá léta sídlila obuvnická společnost Baťa (na ulici 28. října), a kde budou k vidění pro širokou veřejnost po dobu jednoho týdne. Poté budou přesunuty do vybraných výloh prázdných budov v ostravském centru. Výsledné návrhy budou také zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty v češtině a angličtině, který si budou moci všichni zájemci zakoupit za symbolickou cenu přímo na vernisáži.