Vnitrobloky

Autoři: Ondřej Vysloužil, Markéta Vysloužilová, Iveta Janečková, Pavel Říhák, Karolína Žižková

 

Můžeme mít ve městě víc než jen plochu svého bytu? Dnes se o 100% plochy mezi domy starají technické služby (TS). Co kdybychom část nabídli obyvatelům okolních domů k jejich vlastním aktivitám? Ušetřili bychom náklady technickým službám, a zároveň pomohli zvýšit sounáležitost lidí s místem, v němž žijí. Návrh spočívá v prostém vyčlenění části plochy vnitrobloku a jejího svěření do správy místním obyvatelům. Ohraničením, například v podobě nenápadného plotu, se prostor promění z veřejného na polosoukromý, tedy takový, v němž se setkáváme se známými lidmi, především se svými sousedy. Vytvoření vlastní zahrádky zvýší kreativitu a posílí sousedské vztahy. Můžeme zažívat Ostravu jinak každý den.