Zadání Městských zásahů Ostrava 2016

V souladu s probíhajícími a připravovanými aktivitami magistrátu, které mají v budoucnu usnadnit realizaci nejen trvalých, ale také dočasných „městských zásahů“, prosíme, abyste své „zásahy“ zařadili do jedné ze třech územních kategorií a označili je písmeny A (pro trvalý zásah) a B (pro dočasný zásah).
Např. tedy: Náměstí je všech, A - trvalý.
01
Náměstí je všech

Zásahy týkající se Masarykova náměstí

02
Centrum žije

Vymezením centra budiž pro tyto účely Moravská Ostrava

03
Ostrava je naše město

Všechny ostatní oblasti na území města

Tyto kategorie jsou všeobjímající a neměly by ve volbě vlastního zásahu nikoho omezit. Nejsou však ani náhodné. Vychází z plánovaných budoucích preferencí a možností podpory případné realizace daných zásahů. Dle daných kategorií budou výsledné návrhy zařazeny také v budoucím katalogu. Kategorie nezapomeňte uvést také v grafickém zpracování svého zásahu! (Příklad názvu zásahu se zařazením do kategorie: Znovuzrození Masarykova náměstí, Náměstí je všech, A – trvalý)

Zásahy mohou navrhovat stavební i nestavební úpravy a vylepšení, návrhy na akce, dočasné využití, vtip a nadsázku, stejně jako naprosto seriózní návrhy řešení palčivých témat. Nenechte se (kromě formátu) ničím svázat. Jediné, o co žádáme, je, abyste se vyhnuli politicky a rasisticky motivovaným návrhům a vulgárnímu zpracování. Taková bychom museli vyloučit.

Do kdy mohu posílat své nápady?

Přemýšlet, ptát se, přihlašovat se a pracovat na návrzích můžete začít hned! Uzávěrka pro odevzdání tiskových podkladů je pátek 7. října 2016. Vernisáž výstavy proběhne v druhé polovině října v centru Ostravy, brzy upřesníme. Výstava bude do konce listopadu k vidění v Cooltouru a oživí také prázdné výlohy centra města (rovněž upřesníme a zveřejníme mapku). V průběhu výstavy budou moci lidé volit online, které návrhy jim připadnou nejzajímavější. Následně bude v lednu 2017 vystaveno 9 nejpopulárnějších „zásahů“ ve foyer Nové radnice.

V jaké podobě mám návrhy odevzdat?

 • A1 (594x840mm) na výšku, formát tiskové PDF 300dpi (pro instalaci výstavy).
  • Fotografie vybraného místa (minimálně jedna).
  • Vizualizace návrhu (ideálně varianta předtím a potom, tedy zákres do vybrané fotografie).
  • Návrh je možno doprovodit půdorysy, řezy, pohledy, schématy, či situací, ale je třeba pamatovat na to, aby byl jednoduše srozumitelný komukoliv, nikoliv pouze profesionálům.
  • Jednotlivé obrázky (300 DPI) připojte také zvlášť jako samostatné soubory (pro přípravu katalogu). Minimálně jedna z vizualizací nebo ruční skica by měla splňovat rozměr 4000×3000 pixlů nebo přibližně tento rozměr.
  • Doprovodný text popisující návrh (v maximálním rozsahu 1300 znaků včetně mezer).
 • Model návrhu je velmi vítaný, ne však nutný.
 • Údaje na popisku jako textový soubor: jméno autora/autorů / společnost, webové stránky autorů, název návrhu (ideálně česky i anglicky), místo návrhu.

(Prosím, neumísťujte na plakát jméno vaší společnosti ani kontaktní údaje, tyto informace budou součástí popisky, která bude nainstalována u každého plakátu v jednotné formě)

 

Návrhy budou prezentovány jednotnou formou.

Pošlete link, rádi si plakát stáhneme sami.

 

Forma odevzdání

 1. tiskové pdf v požadovaném formátu (pro instalaci výstavy – tisk plakátů zajišťujeme my)
 2. jednotlivé části jako samostatné dokumenty (pro přípravu katalogu)

Pravidla odevzdání

Účastník odesláním návrhu souhlasí a potvrzuje přiloženou licenční smlouvu o vystavení díla v rámci výstav MZ a  publikování v souborném katalogu, jinak jsou autorská práva k dílu nedotčena – více viz. licenční smlouva.

Chcete se zúčastnit?

Přemýšlet, ptát se, přihlašovat se a pracovat na návrzích můžete začít hned! Uzávěrka pro odevzdání tiskových podkladů je pátek 7. října 2016.

Zde nám můžete ohlásit, které místo zamýšlíte svým záměrem ošetřit a sdělit nám kategorii (např. Centrum žije… ) a časové určení Vašeho zásahu (A = trvalý, B = dočasný).

 

ZAREGISTRUJTE SVŮJ NÁVRH